Tính toán vận tốc dòng chảy

Nếu nước lấy từ ống thủy cục thành phố thì sẽ ko tính chính xác theo công thức.
Đối với trường hợp này sẽ có tính trung bình theo đường kính ống vì lưu lượng nước thay đổi theo nhu cầu, sáng có thể mạnh tối có thể yếu:
Ví dụ : ống cấp chính DN100 trung bình khoảng ~350m3/ ngày. đêm.
(Mr Hùng : tổ chức họp lớp 08n1 Hùng ơi!)
Đúng thật! với nước thành phố thì khó mà tính đc bằng công thức thông thường được! phải sáng tác ra công thức mới trong đó phải có ít nhất một tham số có thứ nguyên là (VND) thì mới giải được
 
Chào các bác, mình có 1 bài toán cần giúp đỡ.
Khi mình tính dung tích bể nước ngầm, có phần nước bù bên ngoài ngoài của PCCC.
Đê tính được lưu lượng bù vào bể ngầm thì mình phải biết được vận tốc , đường kính ống dẫn vào bể.
ĐK thì mình tự chọn rồi, còn vận tốc thì mình muốn hỏi các bạn cách tính với.
Hiện có công thức V= căn bậc 2 của (2gH). Mình giả sử áp lực nước tại điểm đầu vào công trình là 10m (chữa cháy áp lực thấp) , g=9,81. --> v=14m/s . mình thấy vận tốc lớn quá. ?
Mời các cao nhân chỉ giáo giúp.
Công thức V = căn bậc 2 của 2gh, áp dụng cho dòng chảy qua lỗ vòi, dựa trên định luật bảo toàn năng lượng. Đây là lấy nước từ mạng cấp, có áp, không áp dụng cho bài toán qua lỗ vòi. Áp dụng TCVN 33-2006, công thức Hazen-wiliam, tính toán tổn thất từ trạm bơm cấp II tới điểm lấy nước, từ đó, tính ngược lại được V tại điểm lấy nước. Việc tổn thất trên mạng, mô phỏng bằng epanet, hoặc tạm tính là 10m/1000m, cộng thêm 5% tổn thất cục bộ qua các hố van.
 
Back
Bên trên