Tủ cấp đông gió năng suất 500kg/h

NH3engineer

Thành Viên [LV 0]
Tủ đông gió năng suất 500kg/giờ
Sử dụng 2 dàn lạnh của Guntner
Chạy độc lập 2 dàn
Xả băng bằng nước
Air Blast Freezer 500kg housr.jpg
 
Vì mình làm bên xưởng macca, hiện tại mình đang sử dụng máy sấy nhiệt mà nghe nói sấy lạnh cho màu và đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cho sản phẩm hơn
 
Back
Bên trên