Tuyển Gấp Kỹ Sư Thiết Kế Thông Gió và Điều Hòa Không Khí

Nếu có chứng chỉ càng tốt, còn nếu không có thì cũng không sao. Miễn là KN thiết kế mảng cao tầng là được. Có ai phù hợp gởi HS cho Nga nhé
 
Back
Bên trên