Video đào tạo Revit Architectural - KTS. Đỗ Tuấn Hạnh

daongochungbk

Thành Viên [LV 6]
Đước phép của Đại Sư (KTS. Huynh Đỗ Tuấn Hạnh) của tôi, tôi Up loạt phim đào tạo phần mềm Revit Architectural cho ba con tham khảo:

(revit training video clip mp4, avi, download)


http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev.../thangBTCT.avi
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...hangReQuat.avi
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...cau-DamCot.avi
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...De/XuatDWG.avi
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...De/pdfNdwf.avi
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...De/guiDe01.avi

Indochina
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...GioiNMatDo.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...r_ArcToStr.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...orSchedule.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...mizeCreate.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev.../FlrRFBeam.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...ngStudyOP4.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...ingadvcd01.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...ingadvcd02.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...gNSiteNcls.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...PhasingMan.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...ialTakeOff.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...DV/MSS-ADV.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...gIndochina.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...o/SiteDemo.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...SolarStudy.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...ir-element.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...VN/thangVN.mp4
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev.../TongSanXD.mp4

IndochinaRVT
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...DOCHINA%20.rvt
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...ile/ketcau.rvt
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...e/kientruc.rvt
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev..._file/nhaA.rvt
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev..._file/nhaB.rvt
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev.../pan%20tmb.dwg
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...e-lanscape.rvt
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...file/weath.rvt
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...uatdiahinh.dwg
http://hvacr.vn/revit/DOTUANHANH/Rev...atdiahinh_.dwg
 
Ðề: Video đào tạo Revit Architectural - KTS. Đỗ Tuấn Hạnh

tài liệu này em tìm bấy lâu
nhưng sao xem không được vậy bác
 
Cám ơn bác nhé. chúc bác luôn khỏe. À bác có phần video hướng dẫn revit mep không, cho em xin với nhé.
 
Back
Bên trên