Video quy trình súc rửa đường ống Chiller

ks.xulynuoc

Thành Viên [LV 1]
Quy trình súc rửa đường ống Chiller
Bước 1: Kết nối, cô lập riêng thiết bị để chạy tuần hoàn hóa chất.
Bước 2: Đổ hóa chất vào bồn chứa, pha nước theo tỉ lệ 1:1 rồi chạy tuần hoàn hóa chất.
Bước 3: Theo dõi thời gian chạy từ 4-8 h thì dừng lại rồi kiểm tra nếu còn nồng độ hóa chất thì chạy tiếp tục. thời gian có thể lên từ 10-12h. Nếu hết nồng độ hóa chất và thiết bị đã sạch cặn thì dừng lại.
Bước 4: Xả bỏ hóa chất và làm sạch bằng nước sạch nhiều lần.
Hóa chất KHÔNG ĂN MÒN - KHÔNG KHÓI - KHÔNG ĐỘC HẠI - Thân thiện với môi trường:
Hotline: 0949.903.996
Quy trình súc rửa đường ống Chiller

 
Bên trên