Cần giúp Xin tài liệu

Phi Phụng

Thành Viên [LV 0]
Hiện tại em đang làm Đồ án thiết kế hệ thống sản xuất nước đá cây năng suất 100 tấn/ ngày. A/c nào trong group đã từng làm về đồ án này cho e xin file để tham khảo. Hiện tại em vẫn chưa biết chọn thiết bị nào phù hợp. Mong các a/c giúp e với. E xin cảm ơn
 
Bên trên