Xử lý lỗi Trace 700

evant-nhan

Thành Viên [LV 0]
mình đã tải phần mềm trade 700 , chạy file setup không được và cũng không báo lỗi gì luôn. Có bạn nào gặp trường hợp tương tự giúp mình với
 
Bên trên