Resource icon

Breeze Fan Selection Program 2018-03-08

Phần mềm chọn quạt của Breeze:
Breeze Fan được chọn quạt và sản xuất theo London Fan version:
http://www.londonfan.co.uk/file.axd?file=londonfanselectorsetup.exe

Mọi thông tin anh chị vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất:
Phạm Ngọc Nguyệt (Mr.)
Mobile: +84 (0) 937669557 and +84 (0) 906568557
Email: nguyet.businessman@gmail.com
Công ty CP Thông Gió Công Nghiệp Breeze
215D8 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 (0) 28 66518585
Email: breezefans@breeze.com.vn
Web: www.breeze.com.vn
Author
Breeze Fans
Downloads
323
Xem
323
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Bên trên