Resource icon

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh 2015

QCVN 21: 2015/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 50/2015/TT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 12 năm 2015
Author
Phan Hùng 57
Downloads
284
Xem
944
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings
Bên trên