Phỏng vấn có trả tiền thù lao | HVAC

buihungd01

Thành Viên [LV 0]
Kính gửi ,

Chúng tôi là một viện nghiên cứu đang thực hiện một nghiên cứu toàn cầu về các sản phẩm thương hiệu HVAC. Chủ đề nghiên cứu là về các quan điểm ý kiến về thương hiệu HVAC, và chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu tại hơn 10 quốc gia.

Chúng tôi sẽ đưa ra khoản tiền thù lao đãi ngộ $ 50 USD nếu quý vị hội đủ điều kiện, được lựa chọn và hoàn thành bài phỏng vấn trực tuyến khoảng 20 phút.
 

Đính kèm

  • Noi Dung Cong Viec.docx
    11.9 KB · Xem: 145
Back
Bên trên