Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

eBook Refrigeration and Air Conditioning Technology, 7th Ed 2019-03-06

Một tài liệu tham khảo rất hay về HVAC

--- HVACR ---
 1. Vicent Vũ

  Vicent Vũ Thành Viên [LV 0]

  Vicent Vũ đã đăng tải một Tài Nguyên mới:

  Refrigeration and Air Conditioning Technology, 7th Ed - Một tài liệu tham khảo rất hay về HVAC

  Xem chi tiết về tài nguyên này tại...
   
 2. Quy Dino Lub

  Quy Dino Lub Thành Viên [LV 0]

  Dear anh Vincent Vu, Quy ko tai duoc tai lieu. Anh co the Share giup Quy qua GoogleDrive toi quynguyen.hdsg@gmail.com Rat cam on va mong co dip giao luu cung anh. Thanks, Quy Nguyen.
   

Chia sẻ trang này