Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Refrigeration and Air Conditioning Technology, 7th Ed 2019-03-06

Một tài liệu tham khảo rất hay về HVAC

  1. Vicent Vũ
    Chào Quý Anh Chị,
    Mình là thành viên mới tham gia diễn đàn cũng như mới tham gia vào lĩnh vực HVAC-R. Trong quá trình tìm hiểu mình có lượm được một số tài liệu muốn chia sẻ với mọi người. Quyển sách "Refrigeration and Air Conditioning Technology" được đánh giá là một trong những "best book for HVAC-R technicians". Tuy nhiên do quy định của diễn đàn để tránh spam, mình không biết có share được lên đây không nữa. Hi vọng admin duyệt bài để mình có thể chia sẻ với mọi người.