Tài Nguyên

Top resources

Tiếng anh chuyên ngành
4.33 star(s) 9 ratings
Downloads
5,046
Updated
Hướng dẫn học revit mep tiếng việt
4.75 star(s) 4 ratings
Downloads
21,356
Updated
Block AutoCad Điều Hòa TheBlue
Tổng hợp toàn bộ block thiết bị Daikin, miệng gió, layer, các chi tiết ống và phụ kiện HVAC
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
1,321
Updated
Tiêu chuẩn của Ashare Handbook 1999, 2001, 2009, 2011, 2017, 2018 và Index
5.00 star(s) 2 ratings
Updated
Dùng để đánh giá các công trình Xanh tại Việt Nam
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
1,171
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
2,606
Updated
Công cụ hữu ích cho thiết kế hệ thống thông gió
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
1,900
Updated
Mình kiếm được file này rất hữu ích cho ae mới vào nghề nhé
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
2,294
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
4,301
Updated
đây là phần mềm tính chọn quạt của hảng Kruger
4.50 star(s) 2 ratings
Downloads
5,268
Updated
Các thông số cơ bản nhất để so sánh các hãng bảo ôn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
1,280
Updated
HVAC design manual for hospital and clinics
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
1,378
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
865
Updated
5.00 star(s) 1 ratings
Updated
Back
Bên trên