Soft - HVACR

Phần mềm chuyên ngành HVACR

Top resources

phần mềm lựa chọn và tính toán các loại ống gió, phụ kiện cho đường ống gió, tính trở lực từng đoạn
Công cụ nhỏ gọn dùng để tính toán ống nước
Phần mềm tính toán, lựa chọn bánh xe thu hồi nhiệt (HRW)
Provides state point and system psychrometric analysis for air handling units
An Electronic pipe calculator for sizing piping and calculating pressure drops
An Electronic duct calculator for sizing duct and calculating pressure drops.
Convert 4.10
Phần mềm chuyển đổi đơn vị tiện lợi, không cần cài đặt
Back
Bên trên