Tính lưu lượng spinkler

Vinh.Bui41188

Thành Viên [LV 0]
uhm nhưng nếu là nhà cao tầng <12 tầng thì nếu giải thik được thì có những chỗ tầng tum nhỏ hi vọng chỉ có 1 họng phun tới. còn lưu lượng ở 2622 thì 3h là chữa cháy ngoài nhà, họng vách tường là 3h.
Mình chưa hiểu ý của bạn. Bạn đọc lại bảng 14 tcvn 2622. nó không phải quy định cho nhà 12-16 tầng. Mà nó có nhiều loại nhà để lấy căn cứ áp dụng. Do tcvn vẫn còn không đồng nhất, hay đá nhau nên thông thường để thẩm thì PCCC áp dụng mức cao nhất.
Trường hợp bạn nói tới nhà cao tầng < 12 m, nếu công năng là nhà ở thì có thể áp mức 1 họng phun tới mỗi họng 2,5 l/s được. Trường hợp công năng là nhà khác bạn căn cứ vào khối tích của nó mà xét cho phù hợp.
 

TrieuDao

Thành Viên [LV 0]
Ðề: Tính lưu lượng spinkler

Không có gì mâu thuẫn đâu bạn ơi. Chủ yếu là bạn dùng đầu sprinkler loại gì (hằng số K là bao nhiêu). Khoảng cánh giữa các đầu SP là từ 2-4 m tùy theo mặt bằng. Còn đi vào chi tiết nữa thì cả forum này không đủ chỗ để thảo luận đâu!?
Cho mình hỏi điều này cái.khi tính thủy lục chữa cháy thì phân chia lưu lượng ngay tại vị trí ra khỏi mạch vòng hoặc vào trong mạch vòng(bạn xem file đính kèm) mình sẽ tính toán như thế nào.
 

pccc.tranvan

Thành Viên [LV 7]
Cho mình hỏi điều này cái.khi tính thủy lục chữa cháy thì phân chia lưu lượng ngay tại vị trí ra khỏi mạch vòng hoặc vào trong mạch vòng(bạn xem file đính kèm) mình sẽ tính toán như thế nào.
Loop kiểu này đơn giản mà bạn tính đến nút 110 bạn cứ chia đôi lưu lượng tính về nút 106 bạn sẽ được P1 (bên trái Tê) P2 (bên phải Tê) sau đó cân bằng nút ở đây sẽ ra P thực. Hoặc bạn cũng có thể lập hệ phương trình với Q=Q1(bên trái)+Q2(bên phải), P1=P2. Rườm ra hơn thì tìm hiểu hardy-cross, nhị thức newton cũng giải được. Tóm lại bạn không cần quan trọng Q1, Q2 lắm(không cần tính ra cụ thể) mà cần là P.
 

TrieuDao

Thành Viên [LV 0]
Loop kiểu này đơn giản mà bạn tính đến nút 110 bạn cứ chia đôi lưu lượng tính về nút 106 bạn sẽ được P1 (bên trái Tê) P2 (bên phải Tê) sau đó cân bằng nút ở đây sẽ ra P thực. Hoặc bạn cũng có thể lập hệ phương trình với Q=Q1(bên trái)+Q2(bên phải), P1=P2. Rườm ra hơn thì tìm hiểu hardy-cross, nhị thức newton cũng giải được. Tóm lại bạn không cần quan trọng Q1, Q2 lắm(không cần tính ra cụ thể) mà cần là P.
vì mình thấy bản tính xuất ra từ phần mềm bên tính thủy lực có lúc lưu lượng 2 nhánh loop chênh lệch lớn lắm.nên muốn biết cách tính thôi.cảm ơn thông tin của bạn.
 
Bên trên