Cần giúp Tính toán thuỷ lực hệ thống chữa cháy PCCC

Anh chị cho hỏi phương pháp tính toán thủy lực hệ thống chữa cháy sprinkler & vách tường đối với hệ thống đường ống mạch vòng thì như thế nào nhỉ. Em đang có vài thắc mắc :
1. Cách xác định chiều dài tuyến ống bất lợi nhất từ bơm đến điểm bất lợi nhất.
2. Lưu lượng tính toán trên hệ ống mạch vòng.
3.Phương pháp tính toán thủy lực để tính được thông số bơm chữa cháy
 
Cho mình hỏi số đầu phun trên 1 đoạn ống sprinkler được đếm như thế nào vậy.
Dưới đây là hình ảnh minh họa.
1678616260162.png
 
Back
Bên trên