Soft - HVACR

Phần mềm chuyên ngành HVACR

Top resources

5.00 star(s) 4 ratings
Updated
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
1,862
Updated
phần mềm lựa chọn và tính toán các loại ống gió, phụ kiện cho đường ống gió, tính trở lực từng đoạn
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,783
Updated
Công cụ nhỏ gọn dùng để tính toán ống nước
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
7,155
Updated
help hvac designer happy
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,985
Updated
Phần mềm tính toán, lựa chọn bánh xe thu hồi nhiệt (HRW)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,187
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,252
Updated
Provides state point and system psychrometric analysis for air handling units
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,595
Updated
An Electronic pipe calculator for sizing piping and calculating pressure drops
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,058
Updated
An Electronic duct calculator for sizing duct and calculating pressure drops.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,578
Updated
Convert 4.10
Phần mềm chuyển đổi đơn vị tiện lợi, không cần cài đặt
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,054
Updated
Bên trên