Dismiss Notice
HVACR sử dụng Cookies và địa chỉ IP để thống kê và cung cấp các tính năng được cá nhân hóa đến thành viên. HVACR cũng có thể sẽ sử dụng đơn vị thứ 3 cho dịch vụ này.

Thư Viện

 1. Kid
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,538
  Updated:
  14 Tháng bảy 2013
 2. Zen

  [TCVN 5576-1991] Hệ thống cấp thoát nước – Quy phạm quản lí kĩ thuật 1991

  Water supply and drainage systems – Rules for technical management
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,395
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013
 3. Zen
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  8,844
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013
 4. Zen
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  2,174
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013
 5. Zen

  [QCXDVN 09-2005] Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho HVACR 2005

  Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả
  0/5, 0 ratings
  Lượt tải:
  1,648
  Updated:
  13 Tháng bảy 2013