Tài Nguyên

Top resources

HVAC designer: Knowledge is not power, application is power
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,252
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,480
Updated
Revit - new family 2013-10-19
this help hvac engineer happy
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,937
Updated
Fan Coil Unit, Thiết bị xử lý không khí, quạt dàn lạnh âm trần
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,046
Updated
Brine Chiller Unit Chiller Glycol
Chiller Glycol, Brine chiller unit, FCU, AHU, máy làm lạnh nước
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,461
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,375
Updated
Phần mềm tính toán, lựa chọn bánh xe thu hồi nhiệt (HRW)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,628
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,094
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,360
Updated
ASHRAE Terminology of Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigeration
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,656
Updated
Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,158
Updated
Provides state point and system psychrometric analysis for air handling units
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,382
Updated
An Electronic pipe calculator for sizing piping and calculating pressure drops
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,502
Updated
An Electronic duct calculator for sizing duct and calculating pressure drops.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4,648
Updated
Hệ thống quản lý tòa nhà (BMS)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,689
Updated
Cơ bản sử dụng chương trình Project 2000 để thiết lập và quản lý dự án xây dựng công trình
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,031
Updated
Nguồn tin: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 7 năm 2006
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,071
Updated
Back
Bên trên