Tài Nguyên

Top resources

Hướng dẫn học revit mep tiếng việt
4.75 star(s) 4 ratings
Downloads
20,862
Updated
Tiện ích vẽ cấp thoát nước.
4.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,772
Updated
Brine Chiller Unit Chiller Glycol
Chiller Glycol, Brine chiller unit, FCU, AHU, máy làm lạnh nước
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,227
Updated
Fan Coil Unit, Thiết bị xử lý không khí, quạt dàn lạnh âm trần
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,771
Updated
Tài liệu ASHARE Handbook 2011 - HVAC Applications (SI) - Bản PDF
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,443
Updated
Công cụ nhỏ gọn dùng để tính toán ống nước
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8,855
Updated
Các sự cố thường gặp trong vận hành
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
1,632
Updated
Catalogue dòng máy Chiller ly tâm giải nhiệt nước WSC, WDC, WCC, HSC
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4,573
Updated
Giáo trình AutoCAD 2004 (tiếng Việt) Kid
4.00 star(s) 1 ratings
Downloads
2,157
Updated
Newsletters are topical, informative articles that provide engineering professionals who design...
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,002
Updated
HVAC designer: Knowledge is not power, application is power
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,136
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,303
Updated
Revit - new family 2013-10-19
this help hvac engineer happy
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,799
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,142
Updated
HVAC Design Manual 1st Edition (15.Mar.2009)
Sách hướng dẫn chi tiết về Thiết Kế Một Hệ Thống HVAC vừa và nhỏ | By Fred W. Dougherty, P.E., BAE,
4.00 star(s) 1 ratings
Downloads
4,170
Updated
Phần mềm tính toán, lựa chọn bánh xe thu hồi nhiệt (HRW)
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,474
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,791
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,232
Updated
ASHRAE Terminology of Heating, Ventilating, Air Conditioning, and Refrigeration
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,463
Updated
Bên trên