Std - TCVN

Tiêu Chuẩn Việt Nam, Quy Chuẩn Việt Nam

Top resources

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
664
Updated
TCVN 8366:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 11 Nồi hơi và bình chịu áp lực biên soạn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,566
Updated
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh do Cục An toàn lao động biên s
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
820
Updated
quy trình kiểm định hệ thống lạnh do bô lao động ban hành
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
949
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1,457
Updated
Ventilation, air-conditioning and cooling system - Manufacture, installation and acceptance
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,224
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,171
Updated
Ventilation - air conditioning - Design standards
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
8,747
Updated
Fire protection – Automatic sprinkler systems – Design and installation requirements
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,615
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,271
Updated
Water supply and drainage systems – Rules for technical management
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,071
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
9,760
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3,094
Updated
Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam - Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
2,663
Updated
Back
Bên trên